yor SIS yoD co., Ltd
product

Qaghbe'meH lightweight leng SIS yoD super chep leng 'ach not naQ lutDaj SIS yoD

super chep 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD •detail Photos

parameter

super chep 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD
•detail photos
•main parameters

•company 'utmo' Dujvam

CASE

super 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD oem tlheD: Hol Chartered DaH

BENIFIT

moq:200pcs. Sar styles 'ej colors.

SIS yoD detail •

style:

super chep 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD

Dalbogh:

pongee 190t

Qap:

mInDu'lIj, qaStaHvIS ngeD ghop

priting:

silk jIHDaq logo

tIH:

HoS tIH yoDSutlIj naQ

tIq-Qay printing photo chut lulajpu'bogh

joQ:

8 joQ, joQ Fiberglass

colorful dot strip 'ej chut lulajpu'bogh rotary printing.

tips:

tips mep

laHlIj:

juS SIch

DeS

eva DeS

certification:

bsci, iso9001, l'oreal

•certification

•contact maH
inquiry DaH ngeH qay' pls, whatever!
neH wa' Hogh, tlhab Sample ngeH SoH maH.


Hot Tags: Qaghbe'meH lightweight leng SIS yoD,super 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD, 'ach not naQ lutDaj leng SIS yoD wov
relate products

product category

nom je' ghoch

© yor SIS yoD co., Ltd